Praktikertjänst

Ny AT-läkare, Fredrik Aronsson

Från och med 2017-10-23 har vi en ny AT-läkare. Han heter Fredrik Aronsson och kommer att vara hos oss under sex månader.