Praktikertjänst

Basprogram

På BVC på Familjens Hus arbetar specialistutbildade distriktssköterskor och
läkare med lång erfarenhet. Distriktsköterskan väger, mäter, gör utvecklings-bedömningar och ger vaccinationer. Hon samtalar kring amning, mat, sömn,
barnets utveckling, hälsa och stödjer er i föräldrarollen. Läkaren kontrollerar
hur ert barn utvecklas, undersöker höfter, kontrollerar reflexer, ögon, lyssnar
på hjärta och lungor.

0-14 dagar Inskrivning med hembesök eller besök på BVC
   

2-4 veckor

Ni träffar er BVC sköterska. Längd, vikt och barnets allmäntillstånd undersöks varje vecka.

   

4-5 veckor

Läkarbesök. Utvecklingsbedömning. Undersökning av bland annat hjärta, lungor, ögon och reflexer. Höfterna kontrolleras så att barnet inte har en medfödd höftledsluxation.

   

2 månader

Mamma erbjuds ett ”mammasamtal” där vi pratar om hur mamma mår och hur hon upplevt den första tiden.

   

3 månader

Ditt barn erbjuds den första vaccinationen mot difteri, stelkramp kikhosta, polio, HIB (haemophilus influenzae, typ B), hepatit B samt vaccination mot pneumokocker.

   

4 månader

Vikt och längd. Information om smaksensationer.

   

5 månader

Andra vaccinationen mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, HIB,
hepatit B och pneumokocker.

   

6 månader

Läkarbesök

   

8 månader

Utveckling, längd, vikt och barnsäkerhet

   

10 månader

BVC sköterska

   

1 år

Läkarbesök. Tredje vaccinationen mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, HIB och pneumokocker.

   

18 månader

Ni träffar er BVC sköterska. Ditt barn erbjuds vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

   

2½ år

Besök hos BVC sköterskan. Utvecklingsbedömning, språkutveckling och föräldrasamtal.

   
3 år Läkarkontroll. Barnets hälsa och utveckling.
   

4 år

Besök hos BVC sköterskan. Utvecklingsbedömning, språkutveckling, syn, hörsel, tal, kost, sömn och föräldrasamtal.

   

5-5½ år

Besök hos BVC sköterskan. Vi gör en genomgång inför skolstarten. Den fjärde vaccinationen mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio erbjuds. Vid behov gör vi en utvecklingsbedömning.

Kontaktuppgifter:
Specialistutbildade distrikts-
sköterskor: Kerstin och Mia
Öppettider:
Mån - tors 08.00-17.00
Fredag 08.00-12.00
Tel.tid: 08.00-10.00
mån-fre
(övrig tid finns telefonsvarare, där man om möjligt återkopplar samma dag)
Telnr: 0431-31 13 60
Besöksadress:
Familjens hus
Ahlefeldsgata 5
266 32 Munka Ljungby
 Visa på karta
Postadress:
BVC på Familjens Hus
Nygatan 4
266 31 Munka Ljungby
Visa på karta