Praktikertjänst

Listning

För att ert barn skall gå hos BVC Munka Ljungby måste du göra ett aktivt val
genom att fylla i blankett för val av BVC. Du kan göra ditt val redan innan
barnet är fött hos mödravården, där du får valblankett. De lämnar sedan blanketten till den BVC som ni valt för ert barn. Ni kan också hämta blanketten hos oss eller på Region Skånes hemsida Region Skåne, 1177 vårdguiden.

Du lämnar sedan blanketten till oss eller skickar den med post, se adress till höger på denna sida, så registrerar vi ditt barn hos oss. Inom Hälsoval Skåne
ska man göra två val för sitt barn (0-6år), val av barnavårdcentral och av hälsoenhet /vårdcentral (dit du vänder dig om ditt barn blir sjukt).

Om du inte gör något aktivt val av BVC så listas ditt barn på den BVC som
ligger fågelvägen närmast där du bor.

Alla är välkomna att lista sig hos oss oavsett var ditt barn har gått tidigare.
Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att ringa eller
maila till oss.

www.1177.se

Kontaktuppgifter:
Specialistutbildade distrikts-
sköterskor: Kerstin och Mia
Öppettider:
Mån - tors 08.00-17.00
Fredag 08.00-12.00
Tel.tid: 08.00-10.00
mån-fre
(övrig tid finns telefonsvarare, där man om möjligt återkopplar samma dag)
Telnr: 0431-31 13 60
Besöksadress:
Familjens hus
Ahlefeldsgata 5
266 32 Munka Ljungby
 Visa på karta
Postadress:
BVC på Familjens Hus
Nygatan 4
266 31 Munka Ljungby
Visa på karta