Praktikertjänst

Caroline Andersson, vår nya AT-läkare

Ny  AT-läkare har kommit som heter Caroline Andersson. Caroline började här den 3/9 och kommer att vara hos oss i sex månader.