Praktikertjänst

Historia

Sven Norberg, verksam 1946-1969, var Munka Ljungbys förste provinsialläkare.
Förutom öppen mottagning utan tidsbeställning och många sjukbesök var han
ansvarig för mödra-, barn-, och skolhälsovården i området. Dessutom ålderdoms
-hemmet och en lungdispensär samt medverkan i de kommunala nämnderna.
Hans hustru var mottagningens enda personal. Vid Norbergs avgång var på tal
att lägga ned tjänsten i Munka Ljungby men den behölls slutligen. Norberg
efterträddes 1970 av dr. Arne Tegnestam.

Under 70-talet utökades personal och verksamhet successivt. En distrikts-
sköterska hade funnits i Munka Ljungby sedan slutet av 40-talet. 1977 tillkom
ytterligare en tjänst. Under 80-talet flyttade dessa in bottenvåningen samma
hus. 1981 tillkom en andra läkartjänst (nu kallad distriktsläkare), dr Knud
Rasmussen. Senare samma år började Christian Starup, sedan dr Tegnestam
flyttat till annan mottagning.

Under större delen av 80-talet fanns också en utbildningsläkare i tjänst, d.v.s.
totalt tre läkare. I början av 80-talet fanns som övrig personal en sjuksköterska,
1,5 tjänst som mottagningsbiträde (senare undersköterska), en läkarsekreterare
och 0,5 kanslist. Dessutom således 2 distriktssköterskor med mottagnings-
biträden. Hjärnarp hade egen distriktssköterskemottagning. 1989 tillkom den
tredje distriktsläkartjänsten (dr Ulla Holmgren).

Knud Rasmussen slutade hösten 2000 och efterträddes av dr Håkan Thulin.
Under hösten 2002 tillkom ytterligare en fast läkartjänst genom att Praktiker-
tjänst i samband med dr Kurt Lund Larsens pensionering flyttade dennes
enläkarmottagning från centrala Ängelholm till Munka Ljungby. Dr Charlotta
Fredholm tillkom då som Läkargruppens fjärde fast anställda läkare. Vid
årsskiftet 02/03 blev även Christian Starup pensionär och efterträddes av dr
Hallstein Walther, som i maj 2011 övergår i annat arbete inom Praktikertjänst-
koncernen.

BVC. Ackrediterad BVC mottagning med distriktssköterskorna Cecilia Wulff och
Kerstin Andersson öppnades i Läkargruppens regi 2008. Augusti 2012 startades
Familjens Hus i Munka Ljungby dit Läkargruppens BVC-verksamhet flyttade till.
I Familjens Hus finns nu öppna förskolan, socionom och barnavårdcentral.

Huset vi sitter i ritades av arkitekt Märta Wachtmeister. Det är ett souterränghus
i gult tegel ­ interiörerna domineras av samma material. Fasta utsmyckningar
finns i form av textilapplikationer av Helen Ljungberg-Ljungkvist och Kirsten
Hennix. Totalkostnad för bygge och inredning stannade vid den – även för tiden
– högst modesta summan av 7 Mkr.