Praktikertjänst

Patientinfo

Så här går det till
När du blir sjuk kontaktar du den vårdcentral där du har din husläkare.
Valet av läkare är helt och hållet ditt eget och behöver inte vara den som
ligger närmast din bostad. Här erhåller du antingen en telefontid eller en tid
för möte. När du anländer till vårdcentralen anmäler du dig i receptionen och
kommer så småningom in till din läkare alternativt sjuksköterska beroende
på vad saken gäller. Efter ett samtal om ditt hälsotillstånd får du genomgå
en undersökning, varpå du erhåller information, behandling och rådgivning.

Behöver du rådgivning när vårdcentralen är stängd kan du alltid ringa till
Sjukvårdsupplysningen telnr: 1177 som är öppen dygnet runt alla dagar i
veckan. Läs mer om denna tjänst under: Kontakt.

Åk in akut!
Vid akuta bröstsmärtor, svåra andningsbesvär, svår akut huvudvärk, benbrott,
djupa sårskador, större blödningar och skallskador bör du ringa 112 och/eller
ta dig till närmaste akutmottagning.