Praktikertjänst

Avgifter/prislista

Läkarbesök pga sjukdom
Barn & ungdomar under 18 år samt alla över 85 år.
0 kr
 Besök till våra allmänläkare
(listad på vårdenheten)
 200 kr 
Besök till våra allmänläkare(listad på annan vårdenhet) 200 kr
Besök till våra undersköterskor, sjuksköterskor, distriktssköterskor .  0 kr
Preventivmedel
Alla ungdomar mellan 12 och 22 år kan vända sig till en ungdomsmottagning. De har tystnadsplikt och besöken är avgiftsfria i Region Skåne. För mer information, www.UMO.se
Högkostnadsbelopp
Om du inom ramen av en 12-månadersperiod betalar avgifter för sjukvårdande behandling och recept för en sammanlagd summa på 1100 kronor erhåller du ett frikort som innebär fri vård under den tid som återstår av 12 månaders-perioden. Liknande högkostnadsskydd finns även vad gäller läkemedel och sjukresor (se nedan).
Sjukvårdande behandling 1100 kr/år
Läkemedel  2200 kr/år
Sjukresor 1980 kr/år
Lämna återbud
Får du förhinder och inte kan närvara vid tidsbeställt besök, uppskattar vi om du meddelar oss detta senast 24 timmar före utsatt tid. På så vis kan vi ge den tiden till någon annan behövande. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala dubbla patientavgiften, 320 kr för läkarbesök och 200 kr för sköterskebesök. Kostnaden för ett uteblivet besök registreras inte i ditt högkostnadskort och frikort gäller inte. Tel: 0431-43 10 50