Praktikertjänst

Äldremottagning

Äldremottagningen riktar sig till dig som är 75 år eller äldre , där du via
direkttelefon kommer i kontakt med distriktssköterskan.

Mottagningen erbjuder:
– Rådgivning i medicinska frågor.
– Möjlighet till besök hos distriktssköterskan/distriktsläkare
– Vid speciella behov kommer vi även kunna erbjuda hembesök.
– Vägledning och information om var du ska vända dig gällande samverkan
med den kommunala  hemsjukvården och biståndshandläggare.

Telefonnummer: 0431-31 13 77.
Telefontider: helgfri måndag – fredag kl 13.00 – 16.00.

Vid behov av kontakt övrig tid hänvisas till Läkargruppen Munka Ljungby
ordinarie telefonnummer: 0431-43 10 50.