Praktikertjänst

Dietist

Dietisten arbetar med kostbehandling vid sjukdom, beteende- och livsstilsförändringar gällande matvanor samt nutritionsterapi vid näringstillförsel i form av sondnäring och kosttillskott.
Kontakt med dietist är vanligt vid:
• Mag- och tarmsjukdomar t.ex. IBS
• Allergi och intolerans
• Undernäring/undervikt vid t.ex. KOL, cancer, sväljningssvårigheter
• Övervikt, diabetes, höga blodfetter

Christina Leijonhufvud