Praktikertjänst

Kurator

Helena Nyberg, arbetar som kurator.
Är utbildad socionom, familjeterapeut och IPT-terapeut (interpersonell psykoterapi).
Har mottagning tisdagar och torsdagar. Tfn: vårdcentralens växel/rec.