Praktikertjänst

Läkarmottagning

Elisabeth Rosenkvist  Verksamhetschef
Specialist inom allmänmedicin och internmedicin.

Marie Albinsson
Specialist inom allmänmedicin

Marina Bogren
Specialist inom i barnsjukdomar och specialist inom allmänmedicin

Christina Runeke
Specialist inom allmänmedicin och internmedicin.

Tina molin
Specialist inom allmänmedicin och internmedicin.