Praktikertjänst

Provtagning

Blodprovstagning
Blodprover som redan är ordinerad av doktorn – om ni inte kan ta provet vid samma tillfälle som ert läkarbesök, går det bra att komma vid annan tidpunkt.
Det finns nummerlappar  i väntrummet och vi hjälper er i turordning.
Gäller även för patienter som inte är listade på vår enhet, men som har blod-
provstagningsremiss med sig.

OBS! Nytt från och med måndagen den 8/1 2018!
Man ska ta nummerlapp till provtagning ute vid receptionen.

Tider för provtagning
måndag – fredag 08.00-09.00
tisdagar 07.30-09.00
måndag -torsdag 13.00-14.00